Kuznetsova, A R

Issue Section Title Abstract File
No 1 (2006) Articles PROBLEMY POVYShENIYa ChELOVEChESKOGO RAZVITIYa NA SELE V SOVREMENNYKh EKONOMIChESKIKh USLOVIYaKh Abstract
No 1 (2006) Articles PROBLEMY POVYShENIYa KAChESTVA ZhIZNI SEL'SKOGO NASELENIYa V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh Abstract
No 1 (2006) Articles ANALIZ MIGRATsIONNYKh PROTsESSOV, PROISKhODYaShchIKh V SEL'SKOY MESTNOSTI RESPUBLIKI BAShKORTOSTAN Abstract
No 4 (2006) Articles K TEKhNOLOGII VOZDELYVANIYa KOZLYaTNIKA VOSTOChNOGO Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies