Chernikov, Oleg Nikolaevich

Issue Section Title Abstract File
Vol 4, No 1 (2019) Articles IZMENENIE STRUKTURY I TVERDOSTI POChVY PO GLUBINE SLEDA TRAKTORA PRI RAZLIChNYKh REZhIMAKh BUKSOVANIYa KOLESNOGO DVIZhITELYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 3, No 4 (2018) Articles VLIYaNIE REZhIMOV BUKSOVANIYa KOLESNOGO DVIZhITELYa ENERGETIChESKOGO SREDSTVA MTA NA FIZIChESKIE SVOYSTVA POChVY Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 3 (2017) Articles INFLUENCE OF VEGETABLE COMPONENTS FOR TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF FUELS FOR AUTOTRACTOR DIESELS Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies