Browse Title Index

Issue Title File
No 3 (2013) About possibility of formalization methods to prevent cold cracks while high-strength low-alloyed steel welding PDF
(Rus)
Kubeisinov M.K.
No 2 (2011) About the Process of Students' Organizational Skills Development in the Frame of Students' Self-Government.
Vasilizhenko M.V.
No 2 (2012) Accession to WTO: Possibilities and Dangers
Semenova E.I.
No 2 (2011) Account Organization Animals Breeding and Fatten.
Gaziziyanova Y.Y.
No 2 (2011) Accounting of the Capitalize Expenses of the Gardening.
Uvarova L.S.
Vol 5, No 2 (2020) ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY PULSE CROPS UNDER THE APPLICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE VOLGA REGION FOREST-STEPPE
Trots N.M., Pakhomov A.A.
Vol 8, No 1 (2023) Accumulation of stubble and root residues in cropped rotations when using the No-till technology in the conditions of the forest-steppe zone of the Middle Volga region PDF
(Rus)
Trots N.M., Orlov S.V., Gerasimov E.S., Bokova A.A.
No 4 (2012) Accuracy of Oiliness Preliminary Estimation Content in Sea Buckthorn Fruit
Berezhnaya G.A.
No 2 (2011) Active Education Methods Use for Communicative Competence Formation.
Boldyreva S.P.
No 2 (2014) ACTIVITY COMPONENT OF READINESS OF THE FUTURE AGROENGINEERS TO THREE-DIMENSIONAL MODELLING IN PROFESSIONAL ACTIVITY PDF
(Rus)
Maltseva O.G.
Vol 1, No 2 (2016) ACTIVITY OF ASPARTATE AMINOTRANSFERASE IN THE TISSUES OF THE DUODENUM IN RABBITSIN DIFFERENT PHASES OF POSTNATAL ONTOGENESIS PDF
(Rus)
Terent´eva M.G., Mardar´eva N.V.
No 3 (2011) ACTUAL METHODS OF MOBILE FARM MACHINERY WORKING CAPACITY IMPROVEMENT
Lenivtsev G.A.
No 2 (2012) Actual Problems of Farm Development in Russia
Komissarova E.V., Penkin A.A.
Vol 5, No 4 (2020) ADAPTABILITY ASSESSMENT OF SPRING SOFT WHEAT VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE SAMARA REGION
Menibayev A.I.
Vol 3, No 4 (2018) ADAPTATsIYa AVTOTRAKTORNOGO DIZELYa K RABOTE NA SOEVO-MINERAL'NOM TOPLIVE PDF
(Rus)
Volod'ko O.S., Bychenin A.P., Erzamaev M.P., Ukhanova Y.V.
No 1 (2012) Adaption Especially of Different Genotypes Pigs Bred in the Middle Volga.
Uhtverov M.P., Uhtverov A.M., Zaitseva E.S.
No 1 (2012) Adaptive Features of Beef Breeds in Samara Region.
Egorov I.Y., Khakimov I.N., Semenova K.V.
Vol 5, No 3 (2020) ADAPTIVE TRANSFORMATIONS OF A FOX’S KNEE JOINT LIGAMENTS UNDER CHANGED FUNCTIONAL CONDITIONS
Slesarenko N.A., Shirokova E.O.
No 4 (2015) ADDITIONAL RAW MATERIALS USAGE BY BAKERY PRODUCTS OF THE FUNCTIONAL PURPOSE PRODUCTION PDF
(Rus)
Alekseeva M.M., Volkova A.V., Romadina Y.A.
Vol 7, No 1 (2022) ADVANCED ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR APPLICATION OF LIQUID NITROGEN CHEMICAL FERTILIZER CARBOMIDE-AMMONIA MIXTURE BASED PDF
(Rus)
Milyutkin V.A., Ivanov V.A., Popov A.V.
No 4 (2006) AEROZhELOB ZAKRYTOGO TIPA I EGO ISPOL'ZOVANIE PRI POSLEUBOROChNOY OBRABOTKE ZERNA
Zhuravlev A.P., Ibryashkina N.V.
Vol 6, No 2 (2021) AFFECT OF OIL POLLUTED GRAY FOREST SOIL ON THE SPRING RAPE YIELD PDF
(Rus)
Nigmatullina R.A., Gilyazov M.Y.
Vol 1, No 2 (2016) AGE CHANGES OF γ-GLUTAMYL TRANSFERASE ACTIVITY IN TISSUES OF MUSCLES OF THE RABBITS EXTREMITIES PDF
(Rus)
Terent´eva M.G., Mardar´eva N.V.
No 1 (2011) Age Features of Female and Male Cats Liver Development
Mitrayeva E.V.
No 2 (2013) Agricultural lands cadastral estimation information support... 3 Pjatova O.F. Population poverty as internal threat to the country economic security
Zhichkin K.A., Penkin A.A., Guseynov F.M., Zhichkina L.N.
No 2 (2013) Agriculture credit cooperation as factor of family farm yards development
Zhichkin K.A., Guseynov F.M., Esipov A.V.
No 2 (2010) Agriculture Specialist Information and Communication Security Forming
Gomonova L.N.
Vol 2, No 1 (2017) AGRO-BIOLOGICAL FEATURES OF GROWING THE BROWN MUSTARD UNDER THE CONDITIONS OF LEFT-BANK FOREST-STEPP OF UKRAINE
Melnik A.V., Zherdetskaya S.V., Shahid A., Gulyam S.
Vol 4, No 1 (2019) AGROBIOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI VYRAShchIVANIYa GIBRIDOV PODSOLNEChNIKA V USLOVIYaKh NEChERNOZEMNOY ZONY PDF
(Rus)
Vinogradov D.V., Makarova M.P.
Vol 8, No 2 (2023) Agroecological efficiency of phosphogypsum in increasing potato productivity dur-ing irrigation PDF
(Rus)
Akanova N.I., Trots N.M., Mozharenko M.N., Borovkova N.V.
No 2 (2012) Agro-Economic Efficiency of Volga Forest Steppe Basic Soil Processing Minimization
Markovskaya G.K., Nesmeyanov V.I., Markovskii А.А.
No 2 (2010) Agroholding - as one of the Directions to Overcome Crises of Agricultural Enterprises.
Oskin I.A.
No 1 (2006) AGROKhOLDINGI - PROBLEMY SOZDANIYa, PERSPEKTIVY RAZVITIYa
Anikeeva E.V., Penkin A.A.
Vol 5, No 3 (2020) AGROMINERAL MICRO-FERTILIZING MIXTURE APPLICATION FOR CULTIVATION OF SUNFLOWER ON THE BASE OF CLEARFILD SYSTEM IN THE MIDDLE VOLGA FOREST-STEPPE REGION
Vasin V.G., Potapov D.V., Saniev R.N., Prosandeev N.A.
No 4 (2012) Agrotechnical Justification Rational Arrangement of Working Bodies for Intra Fertilizer
Milutkin V.A., Milutkin A.V., Tolpekin S.A., Simchenkova S.P.
Vol 7, No 2 (2022) AGROTECHNOLOGY BIOLOGIZATION OF WINTER WHEAT TO INCREASE PRODUCTIVITY AND CARBOHYDRATE TARGETING WITHIN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA REGION PDF
(Rus)
Bakaeva N.P., Zaprometova L.V.
Vol 7, No 2 (2022) AGROTECHNOLOGY OF WINTER WHEAT CULTIVATION DUE TO NEW ORGANIC FERTILIZERS FOR HIGH PRODUCTIVENESS AND PROTEIN CONTENT PDF
(Rus)
Bakaeva N.P., Zaprometova L.V.
Vol 5, No 4 (2020) ALFALFA HAYLAGE BIOCHEMICAL INDICATORS WITH BIOLOGICAL PRESERVATIVES IN DIFFERENT STORAGE TIME
Fattakhova Z.F., Shakirov S.K., Sharafutdinov G.S., Khakimov I.N.
Vol 1, No 4 (2016) ALFALFA PESTS IN SAMARA REGION FOREST-STEPPE PDF
(Rus)
Pertseva E.V.
No 4 (2013) AMARANTH CULTIVATION EXPERIENCE AND PERSPECTIVES UNDER UTILIZATION OF THE NEW SEEDING UNIT PDF
(Rus)
Kazarin V.F., Galenko I.Y., Artamonov E.I.
Vol 4, No 1 (2019) ANALITIChESKOE OPISANIE POKAZATELEY RABOTY SMESITELYa SYPUChIKh MATERIALOV S VINTOVYMI LOPASTYaMI PDF
(Rus)
Borisova M.V., Novikov V.V., Konovalov V.V.
No 2 (2006) ANALIZ KAChESTVA KONSERVIRUEMYKh KORMOV V SAMARSKOY OBLASTI
Mayorova O.G., Kristoyt' S.V., Ivanyakova Y.V.
No 1 (2006) ANALIZ MIGRATsIONNYKh PROTsESSOV, PROISKhODYaShchIKh V SEL'SKOY MESTNOSTI RESPUBLIKI BAShKORTOSTAN
Kuznetsova A.R., Saitova R.Z.
No 3 (2006) ANALIZ OPISANIYa MATEMATIChESKIKh METODOV KhARAKTERIZUYuShchIKh DINAMIKU SEL'SKOKhOZYaYSTVENNYKh AGREGATOV
Almasova G.Z.
No 3 (2006) ANALIZ OSOBENNOSTEY RASPROSTRANENIYa AEROZOL'NOGO OBRAZOVANIYa NA NAVETRENNOY STORONE SKLONA
Sygurov P.N., Men'shov M.V.
No 3 (2006) ANALIZ PRIChIN DOROZhNO-TRANSPORTNYKh PROISShESTVIY
Artamonov D.E.
No 4 (2006) ANALIZ RABOTY DIELEKTRIChESKIKh SEPARATOROV
Epishchenko A.S.
No 4 (2006) ANALIZ RYNKA SLABOALKOGOL'NYKh NAPITKOV V ROSSII
Murashkina A.B.
No 4 (2006) ANALIZ SOSTOYaNIYa SEMENOVODSTVA KARTOFELYa V SAMARSKOY OBLASTI
Kincharova M.N.
No 1 (2006) ANALIZ SOSTOYaNIYa ZhIVOTNOVODSTVA ORENBURGSKOY OBLASTI
Khabarova S.V.
No 3 (2006) ANALIZ SUShchESTVUYuShchIKh KONSTRUKTsIY SEYaLOK DLYa PROPAShNYKh KUL'TUR
Nesterov K.G., Kudryavtsev I.V., Kulinich A.N., Zubrilina E.M.
No 3 (2006) ANALIZ TEKhNOLOGIY VNESENIYa ORGANIChESKIKh UDOBRENIY
Erzamaev M.P.
No 2 (2011) Analysis of Composition and Structure of «NMZHK» Enterprises Companies Group circulating assets.
Kornilov A.A., Balakireva N.A.
No 3 (2010) Analysis of Devices for Flax Broadcast Sowing.
Kirova O.V.
No 2 (2010) Analysis of Feed Production in Samara Region.
Kurmaeva I.S., Penkin A.A.
Vol 6, No 4 (2021) ANALYSIS OF MASSAGE DEVICE OPERATION ON THE BASIS OF PNEUMATIC ELEMENTS FOR HEIFER UDDER PDF
(Rus)
Kurochkin A.A., Frolov D.I.
No 3 (2011) ANALYSIS OF SEED METERING-DISK RIBBON SOWING MACHINE PROCESS
Petrov A.M., Zeleva N.V.
Vol 1, No 2 (2016) ANALYTICAL ASPECTS OF GRAVITY MIXING DRUM DEVICES PDF
(Rus)
Konovalov V.V., Dimitriev N.V., Teryushkov V.P., Chupshev A.V.
No 3 (2015) ANALYTICAL INDICATORS JUSTIFICATION ROOT DISK GRINDER PDF
(Rus)
Petrova S.S., Konovalov V.V., Volkov S.V., Voronova I.A.
No 3 (2015) Analytical justification sequence of operation batch mixer PDF
(Rus)
Konovalov V.V., Fomina M.V., Teryushkov V.P., Chupshev A.V.
Vol 8, No 1 (2023) Anatomical and functional characteristics of the muscles of the elbow joint in a domestic cat PDF
(Rus)
Slesarenko N.A., Shirokova E.O., Oganov E.O., Shchetinina E.A.
No 2 (2012) Androgogical Approach to the Theory and Practice of Excursion Activity
Barabanova N.A.
No 1 (2006) ANTIMONOPOL'NOE REGULIROVANIE V USLOVIYaKh PEREKhODNOY EKONOMIKI
Derevyagina O.E., Popova O.A.
No 3 (2015) ANTIWEAR PROPERTIES OF GEAR OILS AND GREASES INCREASING PDF
(Rus)
Safonov V.V., Azarov A.S., Halov E.J.
Vol 2, No 1 (2017) APPLICATION OF GROWTH REGULATORS IN WINTER WHEAT CULTIVATION IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF MIDDLE VOLGA REGION
Koshelyaev V.V., Kudin S.M., Koshelyaeva I.P.
No 4 (2012) Application of Imitating Salted Pork Fat by Production of Boiled Sausage Products from Horse-Flesh
Baimishev R.H., Baimisheva D.S.
No 2 (2013) Application of interactive methods in teaching the course «сommunicative aspect of communication»
Kozelova N.A.
No 4 (2012) Applications of Fiber Wheat "Kametsel FW 200" in the Production of Poultrysausage
Sysoev V.N.
No 3 (2011) APPRECIATION OF THE ARABLE UNITS MOTION WAYS WITH THE HELP OF THE CALCULATE-EXPERIMENTAL METHOD
Gnilomedov V.G., Sazonov D.S., Sazonova T.N.
Vol 5, No 1 (2020) ASSESSMENT OF AGROMETEOROLOGICAL INDICATORS OF ATMOSPHERIC DROUGHTS AND YIELD OF GRAIN CROPS UNDER THE CHANGING CONDITIONS OF THE REGIONAL CLIMATE
Nemtsev S.N., Sharipova R.B.
No 3 (2011) ASSESSMENT OF DIESEL FUEL FOR THE PARAMETERS OF MIXED FUEL
Ukhanov A.P., Averyanov A.S., Rotanov E.G.
No 3 (2014) ASSESSMENT OF FRICTIONAL DISKS MODE INFLUENCE FOR THE FRICTION CLUTCHES RESOURCE PDF
(Rus)
Prikazchikov M.S.
No 1 (2012) Assessment of Rat Blood Morphological Structure in the Backgroun'd of Grapes, Pomegranate and Sesame Orally Meal Seeds Load.
Pavlova O.N.
No 3 (2015) ASSESSMENT OF THE EXPIRATION ACTIVATOR INFLUENCE FOR PRODUCTIVITY OF THE DISK AND PIN SOWING DEVICE PDF
(Rus)
Savelyev Y.A., Kryuchin N.P., Kryuchin A.N.
Vol 3, No 1 (2018) ASSOTsIATsIYa ALLELEY GRUPP KROVI S MOLOChNOY PRODUKTIVNOST'Yu SAMARSKOGO TIPA ChERNO-PESTROY PORODY SKOTA PDF
(Rus)
Grashin A.A., Grashin V.A.
No 2 (2015) AVIATION TRAINING CENTERS AS INFRASTRUCTURE OF NEW TYPE AVIATION EDUCATION PDF
(Rus)
Kuznetsov A.V.
Vol 4, No 1 (2019) AVTOMATIZATsIYa UPRAVLENIYa OBORUDOVANIEM DLYa NAMOTKI MATERIALA V RULON PDF
(Rus)
Simanin N.A., Konovalov V.V., Lyandenburskiy V.V.
No 2 (2012) Bachelors and Post-Graduated Education of Mathematics Teachers in Logical and Philosophical Culture
Igoshin V.I.
No 3 (2012) Background of Seeds Deflector-Distributor Possibility for Underground-Surface Planting.
Machnev V.A., Machnev A.V., Larin M.A.
Vol 8, No 1 (2023) Balance violation of vitamins in canidamycosis of geese PDF
(Rus)
Shaikhulov R.R., Mannapova R.T.
Vol 6, No 4 (2021) BARLEY PHOTOSYNTHESIS AND YIELD INDICATORS USING COMPLEX FERTILIZERS AND GROWTH STIMULANTS PDF
(Rus)
Vasin V.G., Burunov A.N., Mikhalkin N.G.
No 4 (2014) BARLEY SEEDS PRODUCTIVITY AND SOWING QUALITIES BY CROP PROTECTION AGAINST WEEDS PDF
(Rus)
Kochelyaev V.V., Karpova L.V., Kochelaeva I.P.
Vol 5, No 2 (2020) BEEF COWS BODY CONDITION SCORING AND ITS MEASUREMENTS RELATIONSHIP
Khakimov I.N., Mudarisov R.M., Akimov A.L.
No 1 (2013) Beef Output and Quality of Thoroughbred and Local Bull-Calves
Khakimov I.N., Tuktarova M.I.
No 1 (2013) Beef Output of Bulls Under the Use Of Probiotic Feed Additive “Biogumetel”
Tagirov K.K., Yusupov R.S., Vagapov F.F.
No 1 (2015) BETULIN EXTRACT USE ​​IN THE BROILER CHICKENS GROWING PDF
(Rus)
Gadiev R.R.
Vol 8, No 2 (2023) Biochemical parameters of blood and milk productivity of cows included in the struc-ture of the diet of the food additive optigen PDF
(Rus)
Petukhova E.I., Baimishev M.H., Topuriya L.Y., Baimishev K.B.
No 1 (2011) Biochemical Status of the Young Stock Blood Bred by Embryos Transplantation Method
Khakimov I.N., Dolgorukov N.V., Tuktarova M.I.
No 1 (2012) Biochemical Structure and Quality of Different Genotypes Young Cattle Beef.
Tuktarova M.I., Khakimov I.N., Ynusheva T.N.
Vol 2, No 2 (2017) BIOECOLOGICAL ASSESSMENT OF GROWING PROMISING VARIETIES OF STRAWBERRY
Trots N.M., Batmanov A.V.
No 4 (2006) BIOKhIMIChESKIE POKAZATELI KAChESTVA ZERNA OZIMOY I YaROVOY MYaGKOY PShENITsY V ZAVISIMOSTI OT PREDShESTVENNIKOV I SISTEM OBRABOTKI POChVY
Bakaeva N.P., Saltykova O.L.
Vol 5, No 2 (2020) BIOLOGICAL EFFECTS OF SILICON OXIDE NANOPARTICLES ON BROILER CHICKEN
Nikulin V.N., Mustafina A.S.
No 4 (2012) Biological Efficiency of Herbicides in Spring Wheat Weeds Control
Vasin V.G., Prosandeev N.A.
Vol 2, No 3 (2017) BIOLOGICAL PROPERTIES OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM DOGS AND CATS WITH OTITIS
Ermakov V.V., Kurlykova Y.A.
No 1 (2015) BIOLOGICAL VALUE AND PORK QUALITY WITH SPIRULINA PLATENSIS BIOLOGICALLY ACTIVE COMPLEX FEEDING PDF
(Rus)
Petryakov V.V.
Vol 6, No 1 (2021) BIOTECHNOLOGICAL TECHNIQUES FOR IMPROVING THE QUALITY OF BRREEDING REPLACEMENT YOUNG ANIMALS OF THE CATTLE PDF
(Rus)
Uskova I.V., Baimishev H.B.
No 1 (2014) BLACK WHITE BREED BULLS INTERIOR PERFORMANCE AND ITS TWOTHREE PEDIGREE HYBRIDS PDF
(Rus)
Mironova I.V., Mamaev I.I.
No 1 (2015) BLACK-AND-WHITE CATTLE PRODUCTIVITY GROWING BY MEANS OF INBREEDING PDF
(Rus)
Yudin V.M., Lubimov A.I.
No 3 (2013) Blade-tape working body mixer for dry feeds design and kinematic parameters optimization PDF
(Rus)
Konovalov V.V., Teryushkov V.P., Chupshev A.V., Konovalov V.V.
No 1 (2013) Blood Indexes of Black-Motley Cattle Breed under Probiotic Additive "Biogumitel-G" Introduction in a Diet
Iskhakova N.S.
1 - 100 of 1509 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies